اخبار

 نخستین همایش ملی جایگاه ارزش خدمات بوم‌سازگان در نظام برنامه ریزی کشور در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود

نخستین همایش ملی جایگاه ارزش خدمات بوم‌سازگان در نظام برنامه ریزی کشور در بهمن ماه سال جاری برگزار می شود

در راستای اجرای مفاد مرتبط در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، سند ملی آمایش سرزمین و سند تحول دولت مردمی، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست از برگزاری نخستین همایش ملیجایگاه ارزش خدمات بوم سازگان در نظام برنامه ریزی کشور در بهمن ماه سال جاری خبر داد.
نورالله مرادی اظهار داشت: بهره برداری اصولی یا نادرست از محیط‌زیست، حفظ یا تخریب آن به تصمیمات انسان بستگی دارد. از آنجاکه در بسیاری موارد، تصمیم گیری‌های بدون پشتوانه علمی در خصوص استفاده از منابع محیط‌زیستی، منجر به تخریب بوم‌سازگان، تهی ‌سازی منابع و حصول حداقل منفعت مورد انتظار شده است، برآورد ارزش خدمات بوم‌سازگان می‌تواند نقطه عطفی در مباحث مدیریت و برنامه‌ریزی فضایی سرزمین تلقی شود.

 
وی عنوان داشت: با توجه به نياز هاي روبه رشد كشور به تولید از یک سو و ضرورت حفظ محيط زيست و منابع طبيعي از سوي ديگر، ارزشگذاری منابع پایه محیط‌زیست و خدمات بوم‌سازگان می‌تواند به عنوان ابزار پشتيبان تصميم گيري، زمينه لازم را براي يكپارچه سازي نظام برنامه ريزي توسعه با اصول و الزامات زيست محيطي فراهم آورد.

 
معاون آموزش و مشارکت های مردمی با بیان اینکه ارزش ریالی به روز منابع محیط‌زیستی که قابلیت مقایسه با منافع ریالی ناشی از اجرای طرح‌های توسعه را دارد، منجر به پیوند خوردن اهداف اقتصادی و ملاحظات محیط‌زیستی خواهد شد، اظهار داشت: لحاظ نشدن این ارزش‌ها در برنامه‌ریزی‌ها با غیر واقعی نشان دادن تحلیل هزینه – فایده اجرای طرح‌های مذکور، سبب ارجحیت یافتن اهداف توسعه بر اهداف حفاظت محیط‌زیست در فرایند تصمیم گیری و برنامه ریزی می‌شود.
 
مرادی مدیران، تصمیم‌گیران و برنامه‌ریزان دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان و دانشگاهیان و فعالان حوزه محیط زیست را مخاطبین اصلی همایش برشمرد و افزود: افزایش اثربخشی پژوهش‌های محیط‌زیستی دانش بنیان، همسوسازی و همرسانی دو مقوله حفاظت محیط‌زیست و توسعه، تبیین اهمیت نقش برآورد هزینه‌های محیط‌زیستی توسعه در نظام پیشگیری و جبران خسارت، بکارگیری نتایج ارزشگذاری منابع محیط‌زیستی در آمایش سرزمین، طرح‌های پرداخت برای خدمات بوم‌سازگان و مدیریت بهینه منابع به ویژه در اولویت بندی و انتخاب مناطق تحت مدیریت سازمان، استقرار حسابداری سبز و بسیاری موارد دیگر، از اهم اهداف برگزاری این رویداد هستند.

لازم به ذکر است در این همایش از طرح های ارزشگذاری اقتصادی منابع پایه 5 استان منتخب کرمان، کردستان، خراسان جنوبی، قزوین و لرستان رونمایی خواهد شد.
بيشتر
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"