معرفی معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
1398/3/28 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی    سمت شماره تماس
دکتر نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان  حفاظت محیط زیست 88233065
پدرام جدی سرپرست دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی  
42781898
دکتر الناز کیوانی سرپرست دفتر مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست 42781822
دکتر سید ابوالقاسم موسوی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان 42781884
سید احسان دبیری رئیس دفتر 42781767
سهیلا بابایی مسئول دفتر 42781768
فائزه آیت اللهی مسئول امور مالی 42781602
طاهره بایبوردی کارشناس 42781037
فاطمه شفیعی کارشناس 42781565
طاهره نیک پور کارشناس 42781678


 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"