معرفی معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
1398/3/28 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی    سمت شماره تماس
دکتر نورالله مرادی معاون آموزش و مشارکت های مردمی سازمان  حفاظت محیط زیست 88233065
دکتر سید ابوالقاسم موسوی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی  
42781898
لیلا زمانی مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست 42781822
دکتر ضیاءالدین الماسی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان 42781884
سید مهدی برازنده مشاور 42781493
اعظم مرادی مسئول روابط عمومی 42781011
سهیلا بابایی مسئول دفتر 42781768
سید احسان دبیری رئیس دفتر 42781767
طاهره بایبوردی کارشناس 42781037
فاطمه شفیعی کارشناس 42781565


 
شعار سال 1402 "سال مهار تورم و رشد تولید"