معرفی معاونت آموزش و مشارکت های مردمی
1398/3/28 سه‌شنبه
نام و نام خانوادگی / رزومه سمت شماره تماس تصویر
ژیلا مهدی آقایی معاون آموزش و مشارکت های مردمی 88233065
دکتر سید ابوالقاسم موسوی مدیرکل دفتر مشارکت های مردمی و مسئولیت اجتماعی 42781898
لیلا زمانی سرپرست مدیریت اقتصاد و فناوری محیط زیست 42781816
دکتر آرش یوسفی رئیس مرکز آموزش محیط زیست و تربیت محیط بان 42781884
سید مهدی برازنده مشاور 42781493
سهیلا بابایی مسئول دفتر 42781768
سید احسان دبیری مسئول دفتر 42781767
طاهره بایبوردی کارشناس 42781037
محمد شهبازی فرد کارشناس 42781565
سال ۱۴۰۰ سال تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها