آنچه برای شما خوانده ایم !
ردیف عنوان نویسنده / مترجم تهیه و تنظیم
1 کاهش جهانی یوزپلنگ چه تفسیری در حفاظت دارد؟ دکتر باقر نظامی دکتر باقر نظامی
2 راهبرد جهانی حفاظت هنریک مجنونیان و الهه پورکریمی سید احسان دبیری
3 ردپای کربن لیلا زمانی لیلا زمانی
4 ردپای آب افسون اژدری افسون اژدری
5 ردپای اکولوژیک محمد حسن طرازکار، عفت قربانیان، محمد بخشوده لیلا زمانی
6 مقایسه تطبیقی نظام تربیت محیط بانی در ایران و کشورهای منتخب پیشرو در جهان دکتر آرش یوسفی و هومن بهمن پور دکتر آرش یوسفی
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید