ارتباط با معاونت آموزش و مشارکت های مردمی

برای ارتباط با معاونت آموزش و مشارکت های مردمی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.


شماره تلفن های معاونت :   88233065-021  و  88233068-021

فاکس معاونت :   88233070-021

شماره های داخلی :   1768  و
  1767

فرم

ارتباط با
* نام و نام خانوادگی لطفا صفحه کلید را فارسی کنید.
* کد ملی
سن
* مدرک
پست الکترونیک
استان
شهرستان
آدرس
* توضیحات
* کد پستی
سال ۱۳۹۹  سال جهش تولید